vineri, 25 ianuarie 2013

Pavel Coruț - „Apocalipsa 2012” - o acțiune de război psihologic + documentar (RO)

-->

„APOCALIPSA 2012

O ACŢIUNE DE RĂZBOI PSIHOLOGIC

Pavel Coruț


Globalizarea este un proces progresist, pozitiv şi conform cu legile de evoluţie ale Umanităţii terrane. În câteva secole, globalizarea va asigura unificarea paşnică a Omenirii în jurul unui organ deliberativ central, cu rol de parlament mondial şi a unui guvern mondial cu activitate de orientare în toate domeniile vieţii umane: economie, ecologie, nivel de trai, politici demografice, cultură, ştiinţă etc. Astfel, pământenii vor intra într-o eră a convieţuirii paşnice, a progresului şi a civilizării depline. Deocamdată, globalizarea progresistă a făcut paşi timizi, prin globalizarea informaţiei pe Internet şi prin globalizarea sentimentelor pozitive ale tinerei generaţii, care a depăşit vechile limitări rasiale, etnice şi statale.
Din nefericire, indivizi răuvoitori şi retrograzi, uniţi în Oculta globalist-regresivă, intenţionează să excludă globalizarea progresistă şi să-şi impună propriul imperiu mondial. Oculta acţionează de mai mult timp, însă numai dezvăluirile unor ofiţeri de informaţii din diverse naţiuni, făcute în ultimele trei decenii, ne-au permis să-i cunoaştem structura şi planurile negative. Ea uneşte câteva mii de indivizi foarte bogaţi, care deţin deja mai mult de 50% din avuţia mondială şi acţionează cu tenacitate pentru concentrarea în continuare a marilor bogăţii ale Lumii în mâinile lor. Oculţii se situează deasupra naţiunilor şi statelor, impunându-şi propriile interese prin membri şi agenţi infiltraţi la cele mai înalte niveluri de conducere statală şi internaţională.

Pentru a-şi atinge scopurile hegemonice, Oculta globalist-regresivă apelează la acţiuni de război psihologic cu tematică economică, politică, militară sau religioasă. Practic, la ora actuală, aceasta întreţine un război psihologic de nivel mondial, prin mai multe focare situate în diverse zone ale Terrei. Agresiunea psihologică mistică constituie una din componentele principale ale războiului psihologic mondial. Liderii acestei Oculte contează pe faptul că, în viitorul lor imperiu, majoritatea populaţiei va putea fi dominată şi manipulată prin diverse forme de misticism: religii tradiţionale sau nou înfiinţate, superstiţii, magie, astrologie. Din această cauză, încă din faza actuală de agresiune psihologică, Oculta acordă o atenţie deosebită tematicii mistice. Ea încurajează şi sponsorizează discret diverse culte şi secte religioase, răspândeşte insistent magia şi astrologia în rândul populaţiei tinere, acţionează pentru intoxicarea şi manipularea mistică a populaţiei pământene.

Programatorii acţiunilor psihologice agresive, cu caracter mistic, provin din rândul unor specialişti de elită în intoxicarea şi manipularea mistică: psihologi, neurologi, sociologi, economişti, foşti ofiţeri de informaţii, lideri religioşi. Câteva zeci de milioane de agenţi de intoxicare şi manipulare mistică, recrutaţi din rândul slujitorilor diverselor culte şi secte, a jurnaliştilor, a proprietarilor de mijloace de comunicare în masă, a unor pseudo-intelectuali şi a unor şarlatani mistici, acţionează deja la nivel mondial, sub conducerea organizatorilor oculţi. Ei răspândesc şi impun în creierele populaţiei-ţintă variantele de intoxicare şi manipulare mistică elaborate de specialişti. Tot ei sclavizează şi programează psihic persoane mai sugestionabile, cu ajutorul drogurilor şi hipnozei, în scop de a le folosi pentru răspândirea variantelor de intoxicare şi manipulare mistică, pe toate căile posibile: Internet, televiziune, presă scrisă, radio, cărţi şi reviste, viu grai. În fine, foarte multe persoane ignorante, dar dornice de afirmare ori de câştig material, se pun în slujba oculţilor regresivi, în calitate de idioţi utili. Ei răspândesc cu tenacitate variantele de intoxicare, ascunzându-şi identitatea sub pseudonime. Ei ştiu că activitatea lor e condamnabilă. Încă din anii ‘70, specialiştii occidentali au propus conducerii ONU ca agresiunea psihologică de orice fel, inclusiv cea mistică, să fie incriminată la secţiunea crime împotriva Umanităţii.

În ultimul timp, Oculta globalist-regresivă a declanşat o nouă agresiune psihologică cu tematică mistică: Apocalipsa 2012. Variantele din această acţiune de intoxicare, înfricoşare şi manipulare, au fost puse în circulaţie pe diverse căi: Internet, materiale scrise (cărţi, reviste, articole de ziar), emisiuni de radio şi televiziune. Foarte mulţi oameni din Europa şi de pe continentul american au luat cunoştinţă de ele, și destui au ajuns deja victime. Din motive încă necunoscute, Oculta a lansat această agresiune numai asupra civilizaţiei raţionale euro-americane, omiţând populaţia afro-asiatică. Mai multe false somităţi au fost atrase, în scopul de a da un caracter aparent ştiinţific variantelor de intoxicare, înfricoşare şi manipulare mistică. De asemenea, mulţi pseudo-intelectuali s-au angrenat în această acţiune ca agenţi, din dorinţa de câştig material ori din ignoranţă.
Prin agresiunea psihologică Apocalipsa 2012, Oculta urmăreşte să-și atingă următoarele scopuri:

- Populaţia se va îngrozi de evenimentele prezentate în variantele lor de intoxicare-manipulare şi se va grăbi să-şi afle salvarea în misticism, îngroşând rândurile roboţilor mistici deja existenţi.
- Evenimentele apocaliptice profeţite vor abate atenţia populaţiei-ţintă de la învăţătură, creaţie şi muncă, de la supravegherea vigilentă a avuţiilor naţionale şi de la alte acţiuni condamnabile.
- Apocalipsa 2012 urmăreşte să dezvolte aşteptări negative în creierele populaţiei-ţintă: sentimente distructive și aşteptări negative, care slăbesc şi îmbolnăvesc psihic pe cei mai puţin rezistenți.
- Naivitatea, credulitatea şi ignoranţa vor deveni trăsături dominante în populaţia-ţintă.

Cum combatem această agresiune psihologică cu caracter mistic, lansată de Oculta globalist-regresivă? Simplu, amicii mei. Apelăm la informaţii ştiinţifice absolut sigure, la operaţiile gândirii corecte şi la bunul simţ, pentru a destrăma toate variantele de intoxicare informativă, înfricoşare şi manipulare create de programatorii Ocultei globalist-regresive. Începem?

Principalele diversiuni din acţiunea „Apocalipsa 2012”

1. Manipulatorii dau despre civilizaţia mayaşă următoarele variante de dezinformare, înfricoşare şi manipulare:

- Pe o piramidă maya ar exista următoarea inscripţie: „Ne vom întâlni în ziua de 22 decembrie 2012”. Aceasta ar dovedi că întreaga populaţie mayaşă ar fi fost luată de extratereștri, pentru evoluţie în alt loc din Univers. În realitate, nicio piramidă mayaşă nu conţine o astfel de inscripţie. Populaţia mayaşă nu a dispărut după cucerirea spaniolă. Circa 8 milioane de mayaşi din mai multe triburi trăiesc şi acum în Yucatan, Guatemala şi Honduras, păstrându-şi unele obiceiuri sălbatice de dinaintea Conquistei.

- Celebrul calendar maya s-ar termina brusc la data de 22 decembrie 2012. În realitate, calendarul solar mayaş nu s-a terminat niciodată, la majoritatea triburilor. În mediul rural de pe platourile Guatemalei e folosit şi acum de bătrânii denumiţi „preoţii calendarului”. Calendarul ultimului trib mayaş liber, Itza, s-a terminat la 14 martie 1697, dată la care trupe spaniole conduse de Martin de Ursua, guvernatorul Yucatanului, au ocupat capitala tribului, oraşul Tayasal.

- Astronomii mayaşi ar fi cunoscut precesia echinocţiilor în 25.920 de ani, perioadă denumită şi an cosmic, ce s-ar încheia în 2012. În realitate, mayaşii n-au cunoscut zodiacul şi n-au marcat precesia echinocţiilor prin dreptul celor 13 constelaţii zodiacale (a 13-a este Ophiucus, însă este ascunsă de astrologi, deoarece le-ar strica toate formulele). Calendarul solar mayaş nu se preta la astrologie, deoarece era compus din 18 luni de câte 20 de zile, plus o perioadă nefastă (uayeb) de 5,25 zile. Calendarul venusian mayaş, de 260 de zile, închinat zeului Kukulcan, nu avea vreo utilitate practică.

- Mai multe mituri mayaşe ar prezice că, la 22 decembrie 2012 Pământul va ajunge într-un punct de aliniere cu centrul Galaxiei noastre. În realitate, astronomii mayaşi nu cunoşteau noţiunea de galaxie şi niciun mit de-al lor nu vorbeşte de vreo astfel de aliniere. Din punct de vedere astronomic, putem uni oricând poziţia Terrei cu centrul galactic, însă această „aliniere” nu produce niciun efect asupra vieţii umane pe planetă. În centrul galaxiei se află materie nevie arzândă, nicidecum o Conştiinţă Cosmică, compatibilă cu creierele pământenilor (un soi de Dumnezeu astral). Ideea Universului viu şi conştient, compatibil cu creierele pământenilor, provine din mistica hindusă.

- În 1952, arheologul Albeito Ruz a descoperit mormântul regelui mayaş Pacal, pe a cărui placă ar scrie că în 2012 va fi sfârşitul Lumii (profeţie desluşită de vizionarul Jose Arguelles). În realitate, în 1951, arheologul mexican Albeito Ruz Lhullier efectua restaurarea Templului cu inscripţii din Palenque. Cu această ocazie, a descoperit că la cca 20 de metri adâncime se afla un mormânt de rege, păzit de 6 schelete. Placa de mormânt, grea de 5 tone, era acoperită cu mai multe glife mayașe, care au fost descifrate şi făcute publice în 1953. Acestea nu conţin nicio profeţie despre sfârşitul lumii în 2012. De altfel, preoţii mayaşi nu cunoşteau noţiunea de profeţie şi nu aveau preocupări în acest sens. Ei erau convinşi că toate evenimentele se repetă în cadrul unui ciclu de ani. Preoţii practicau numai ghicitul unor evenimente apropiate, prin datul în bobi de fasole sau cacao, obicei încă păstrat de bătrânii mayaşi din Guatemala.

- Scheletul regelui Pacal ar fi cu 40 de ani mai tânăr decât ar indica vârsta înscrisă pe placa de mormânt, ar fi mai înalt decât mayaşii normali şi ar poseda un nas coroiat, de mari dimensiuni, total neobişnuit pentru specia umană. Aceasta ar indica faptul că Pacal ar fi fost răpit de extratereștri timp de 40 de ani, perioadă în care nu a îmbătrânit. În realitate, din scrierile şi desenele maya rezultă că maiaşii obişnuiau să-şi modifice diferite părţi din corp, în scop „estetic”. Astfel, ei ţuguiau cutia craniană a copiilor prin presare între două scândurele, determinau copiii să privească cruciş prin atârnarea unei bile de ceară de o şuviţă de păr ce le cădea între ochi, îşi coroiau nasul prin îndoparea nărilor cu diverse materii textile şi-şi alungeau urechile prin atârnarea unor greutăţi în lobii străpunşi, obicei întâlnit şi la multe triburi africane. Scheletul de la Palenque nu depăşeşte înălţimea obişnuită a mayaşilor din secolul 7 e.n., când a trăit Pacal.

- Scrierea mayaşă Popol Vuh, cu o vechime mare şi necunoscută, ar vorbi despre alte lumi dinaintea celei actuale, care se va termina printr-un potop. În realitate, Popol Vuh sau „Cartea obştei” (popol-obşte, vuh-carte) a fost scrisă după ocupaţia spaniolă din secolul 17 e.n., de un revoltat împotriva „vulturilor albi invadatori” şi nu cuprinde nimic din alegaţiile făcute de manipulatori. A fost tradusă integral şi poate fi consultată, pentru verificarea afirmaţiilor mele.

- Conform calendarului mayaş, a cincea lume s-ar termina în 1987, iar a şasea ar începe în 2012. Perioada dintre cele două lumi, numită apocalipsă sau revelaţie, ar servi, conform profeţiilor maya, cunoaşterii Adevărului. În realitate, aşa cum rezultă din scrierile mayaşe Cartea lui Chilam Balam şi Popol Vuh, maiaşii credeau că Lumea va evolua numai în patru ere: a piticilor, a fiinţelor dzolob, a poporului maya şi a unei armonii de convieţuire a tuturor popoarelor, cu înflorirea preferenţială a mayaşilor. Această credinţă nu s-a confirmat, prin distrugerea civilizaţiei mayaşe de către spanioli, în secolul 17 e.n. Preoţii mayaşi nu aveau noţiunea de Adevăr divin sau suprem. Ei divinizau câteva zeci de zei, în majoritate zoomorfi, cărora le aduceau sacrificii umane, pentru îmbunare. Nu aşteptau de la ei nicio revelaţie, ci numai ploaie, recolte bogate, lipsă de molime etc.

- Maiaşii ar fi considerat că la 21 decembrie 2012, Terra va intra definitiv în câmpul radiant al centurii fotonice ce înconjoară constelaţia Pleiadelor, în care s-ar afla centrul galaxiei. În realitate, sălbaticii mayaşi, aflaţi în orânduirea sclavagistă, nu aveau habar de foton şi centură fotonică, noţiuni descoperite abia în secolul trecut. Pleiadele sau Cloşca cu pui sunt un roi de circa 120 de stele din constelaţia Taurus (nu o constelaţie distinctă), situat la circa 350 de ani lumină de sistemul nostru solar. Cea mai luminoasă stea a acestui roi stelar este Alciona. Numărul mare de stele care îl alcătuiesc îi dau înfăţişarea de centură luminoasă. Cuvântul foton derivă de la grecescul phot care înseamnă lumină, iar fotonii sunt cuante de lumină în mişcare, cu viteza cunoscută de 300.000 km/secundă). Lumina, ca orice radiaţie electromagnetică, n-are nicio influenţă asupra conştiinţei şi destinului omului; ea poate, cel mult, perturba superficial unele procese biologice. Nici vorbă ca lumina Pleiadelor să fie Conştiinţa Cosmică sau Christică sugerată de manipulatori.

- Maiaşii ar fi scris că în 2012 vom depăşi tehnologia actuală, vom depăşi cunoştinţele despre timp şi spaţiu, vom depăşi necesitatea banilor, vom trece rapid prin dimensiunea a patra şi vom intra în a cincea dimensiune. Terra şi sistemul solar se vor sincroniza cu galaxia şi întregul Univers, iar ADN-ul uman va fi perfecţionat, căpătând 12 spirale în loc de 2. Această variantă de manipulare este atât de gogonată, încât numai retardaţii o pot crede. În realitate, mayaşii nu cunoşteau noţiunea de tehnologie, nu foloseau nici măcar roata şi vedeau în archebuzele spaniole trăsnete zeieşti. Nicio inscripţie mayaşă nu vorbeşte despre relaţia timp-spaţiu. Mayaşii nu cunoşteau banii, moneda lor de schimb fiind boabele de cacao. Mayaşii n-au imaginat un Univers cu mai multe dimensiuni. Ei credeau în universul concret al porumbului din care trăiau, porumb din care zeii primordiali Cucumatz şi Tepeu ar fi creat primii oameni. Terra şi sistemul nostru solar sunt perfect sincronizate cu Universul, încă de la formare. În fine, mayaşii cu cunoştinţe medicale mai mult decât modeste nu aveau habar de ADN şi nici n-au făcut vreo profeţie în acest sens. Chiar şi astăzi, cel puţin 95% din populaţia lumii n-are habar ce înseamnă ADN.

Ce concluzii tragem din variantele de manipulare bazate pe pretinse profeţii mayaşe? Mayaşii, un popor sălbatic și crud, n-au profeţit nimic pentru viitor, ci şi-au văzut de politeismul şi zoolatria lor. Obsesia pentru măsurarea exactă a timpului era determinată de teama lor de a nu supăra multitudinea de zei care aşteptau sacrificii de sânge aproape în fiecare zi; mayaşii trebuiau să ştie exact ziua în care să facă decapitări, smulgeri de inimi sau aruncări în puţuri a celor jertfiţi pentru îmbunarea zeilor imaginaţi de ei.
Cine doreşte să verifice informaţiile despre mayaşi poate consulta Codexul Dresau, Cartea lui Chilam Balani, Popol Vuh, volumul Relatări despre Yucatan de Fray Diego de Landa, The Rise and Fall of Maya Civilization de John Eric S. Thompson, World of the Maya de Victor W. von Hagen, Mayaşii de Horia Matei. Astfel, veţi scăpa de otrava intoxicării cu informaţii false şi de manipularea către credinţe eronate.

2. O altă variantă de manipulare susţine că, potrivit tradiţiei kalachakra, la 960 de ani după revelarea învăţăturii secrete din Tibet (din anul 1027), va urma o perioadă de 25 de ani de frământări, care va culmina cu sfârşitul timpului.

Desigur, suma cifrelor din varianta de manipulare ne dă anul 2012. În realitate, kalachakra este de origine hindo-vedică, nu tibetană şi reprezintă concepţia vedică ciclică de evoluţie a Lumii, concepţie cu o durată mult mai mare decât cei 25.920 de ani ai anului cosmic inventat de mistici. Erele din „roata timpului” imaginate de hinduşi sunt următoarele: kritayuga sau vârsta de aur, de 1.728.000 ani, în care domneşte zeul justiţiei şi al datoriei; tretayuga sau vârsta de argint, de 1.295.000 ani, în care virtuţile încep să decadă; dvaparayuga sau vârsta de bronz, de 864.000 de ani, era în care oamenii, influenţaţi de zeul jocului de zaruri, Dvapara, devin mincinoşi şi certăreţi; kaliyuga sau vârsta de fier, de 432.000 de ani, a început la data de 18 februarie 3102 î.e.n. Simbolizată de zeiţa neagră Kali, ea este o perioadă a răutăţii, războaielor, catastrofelor şi suferinţei. După cum vedem, „roata timpului” nu confirmă apocalipsa din 2012.

În al doilea rând, tibetanii n-au primit prin revelaţie niciun fel de secrete divine, nici în 1027, nici ulterior. Ei au fost şi au rămas un popor sălbatic şi incult, aşa cum l-aţi văzut în filmul american „Doi ani în Tibet”. Scriitorul german Fritz Rudolf descrie ignoranţa, sălbăticia, idolatria şi corupţia din lamaseriile tibetane în cartea „Vârfuri fără zei”. Poveştile despre „sacralitatea” Tibetului şi a tărâmului „pur” Shamballa mai pot păcăli doar ignoranţii. În secolul trecut, soţii Nicolai şi Elena Roerich, mari mistici, au dus guvernului sovietic (lui Lenin) o scrisoare prin care „înţelepţii din Shamballa” îi felicitau pentru revoluţia bolşevică. Prin 1993, scriitorul Ion Ţugui a lansat cartea „Şapte ani apocaliptici”, pe baza „mărturiilor” unui pretins vizitator al Shamballei, care-şi zicea contele Incapuciato. Nimic din ceea ce au profeţit Incapuciato şi Ţugui nu s-a adeverit. Tibetul nu ascunde niciun fel de secrete divine, ci numai ignoranţă şi sălbăticie.

3. Manipulatorii afirmă că în 2012 se va sfârşi timpul. În scopul convingerii ignoranţilor, ei folosesc și un argument pseudo-științific: creşterea frecvenţei vibratorii a Terrei ar face ca 24 de ore să însemne în prezent numai 16 ore, iar în 2012, numai zero ore, deci, sfârşitul timpului.

În realitate, timpul este o convenţie omenească folosită pentru a stabili ordinea cronologică a evenimentelor. El se poate măsura în funcţie de orice reper dorim. Noi îl măsurăm în funcţie de două fenomene astronomice sigure, rotaţia Pământului în jurul axei sale în 24 de ore (ziua) şi mişcarea de revoluţie a Terrei în jurul Soarelui, în timp de 365,25 zile (un an). Restul unităţilor de timp sunt pur artificiale. Timpul nu se dilată, nu se contractă, nici nu se termină, decât dacă ne imaginăm noi. Îl putem măsura de la diverse limite din trecut, trăind cu toţii proba că timpul nu este material şi penetrabil. Evreii îl măsoară de la „facerea Lumii”, eveniment plasat în anul 3.700 î.e.n. Creştinii îl măsoară de la presupusa dată de naştere a lui Jeshua – Isus Hristos. Islamicii îl măsoară de la Hegira (16 iulie 620 e.n.), adică, de la fuga profetului Muhamad de la Mecca la Medina. Budiştii măsoară timpul de la iluminarea lui Buddha etc. Toţi trăim însă deodată, probă că timpul nu poate fi găurit cu vortexuri, pentru a circula în trecut sau în viitor, ca în filmele SF americane. În trecut putem călători cu retrocogniţia, amintirea, imaginaţia şi informaţiile oferite de ştiinţele care studiază acest timp (geologia, astrofizica, arheologia). În viitor putem călători cu imaginaţia, premoniţia, precogniţia şi planificări conştiente. În concluzie, în 2012 nu se va sfârşi timpul.

4. Manipulatorii susţin că în 2012 numai cei care vor avea o spiritualitate ridicată vor putea păşi în următoarea dimensiune, a patra, în era Vărsătorului.

Desigur, pentru spiritualizare, ei sugerează credinţe şi comportări mistice. În realitate, spiritualitatea umană înseamnă cunoaşterea perfect ştiinţifică a Lumii în care trăim, creaţie permanentă de bunuri materiale şi de valori spirituale utile oamenilor, o perfectă moralitate în familie, societate şi faţă de natură. În al doilea rând, noi, pământenii, am fost creaţi să evoluăm în spaţiul cu trei dimensiuni şi aşa vom rămâne cât timp va dăinui Terra (4,5 miliarde de ani). Universul pluridimensional e o ipoteză de studiu a savanţilor şi nimic mai mult. În fine, credinţa în Dumnezeul Adevărat nu ne obligă să ne înregimentăm în nicio religie închinătoare la zei. Fiţi liniştiţi, în 2012, nu veţi păţi nimic!

5. Următoarea variantă manipulatoare susţine că la întâlnirea centurii fotonice din Pleiade organismele noastre vor suferi transformări radicale, devenind luminoase.

În realitate, dacă bombardăm un organism uman cu fotoni, acesta nu-şi schimbă compoziţia şi organizarea. El rămâne aşa cum îl ştim, adică, format dintr-un trup de materie grosieră şi conştiinţă şi dintr-un corp invizibil (aură, biopsihocâmp) condus de hiper-conştiinţă. Corpul invizibil şi hiper-conştiinţa formează împreună suflul vital sau sufletul nemuritor al omului. Deci, nu vă speriaţi nici de această manipulare! Nemurirea oamenilor normali este asigurată şi probată ştiinţific, mai ales prin studiul cazurilor de moarte clinică şi prin regresie hipnotică.

6. Manipulatorii afirmă că inversarea polilor magnetici ai Terrei ne va produce tulburări și moarte.

În realitate, inversarea polilor magnetici e un fenomen terestru normal, la care oamenii, animalele şi vegetalele s-au adaptat ori de câte ori s-a produs. Puteţi verifica această situaţie dormind câteva nopţi cu capul către nord, apoi, cu capul către sud. Nu vi se va întâmpla nimic. Posibila schimbare a polilor magnetici ai Terrei în următoarele decenii nu va afecta viaţa grav şi pentru lung timp.

7. Manipulatorii vor să vă păcălească cu imaginea unui Univers limitat viu și conştient, cam ca în miturile hinduse.

În realitate, Universul e etern, infinit, nelimitat, format din materie vie şi nevie. Materia nevie (stele-sori, planete, sateliţi etc.) susţine viaţa vie inferioară (vegetale şi animale) şi superioară (oamenii şi fiinţele raţionale din alte lumi universale). Numai fiinţele superioare posedă raţiune propriu zisă; animalele şi vegetalele au rudimente de conştiinţă şi instincte. În centrul galaxiei noastre arde o stea puternică (Alciona), lipsită de Conştiinţa Cosmică sau Hristică imaginată de mistici. Nu de acolo primim noi informaţiile civilizatoare, ci chiar din atmosfera pământeană. Da, o hiper-conştiinţă divină ne inspiră, ajută şi ocroteşte mereu chiar din atmosfera planetei noastre. Nu ştim multe despre ea. Ştim doar că ne asigură evoluţia, prin perfecţionarea cunoaşterii ştiinţifice şi a creaţiei umane, precum şi prin impunerea unei comportări morale severe.
În concluzie, în anul 2012, nu se va întâmpla nimic deosebit pe Terra. Pământenii îşi vor vedea liniştiţi de problemele lor, iar manipulatorii oculţi vor încasa un eşec cu acţiunea lor agresiv-psihologică numită Apocalipsa 2012.


2012 - Vremea schimbării (Time for Change) (RO)
-->

7 comentarii:

 1. Ce pocarie de articol ! Prin el insasi manipulator !!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragă „Anonim”, acesta nu este un comentariu, ci doar o exclamație fără fond. Ar trebui să explici în ce constă „porcăria” și „manipularea”. Din câte am constat noi, textul e lucid și foarte bine documentat. Iar Pavel Coruț nu este singurul care, analizând toate informațiile apărute anterior anului 2012, ajunge la aceste concluzii. Au făcut-o înaintea lui analiști și oameni de știință a căror reputație este mai presus de orice îndoială. Prin urmare, dă-ne câteva argumente în favoarea opiniei tale și suntem gata să le acceptăm, dacă sunt rezonabile. Nu avem o gândire rigidă și convingeri de neclintit. Ne plac discuțiile în contradictoriu, nu însă și invectivele gratuite. Măcar spune-ne ce te-a deranjat la articolul asta?
   Poate faptul că ți-a spus să stai liniștit și să-ți vezi de viața ta?

   Ștergere
  2. Recunosc ,a fost cam deplasata "exclamatia" mea. Imi cer scuze. Dar oare nu de aia am ajuns unde am ajuns pentru ca am stat mereu "linistiti "si ne-am vazut de viata noastra ,mai buna sau mai rea ??? Asta ni se spune mereu sa stam linistit "tovarasi" ,FMI-ul vegheaza asupra noastra !!! Ni se ascund foarte multe lucruri importante pentru viata noastra, suntem manipulati continuu ,ametiti peste poate ,asa incat sa ne pierdem orice speranta si credinta !
   Si a`propos de Pavel Corut...e foarte frustrat ....parerea mea.
   Multi dintre noi suntem frustrati din cauza neimplinirilor. Ni s-au promis multe si nu prea s-au implinit, dar eu spun ca nicidecum nu trebuie sa ne resemnam si sa ne pierdem sperantele ,sau si mai grav : sa nu mai fim atenti la ce se intampla la scara globala !

   Ștergere
  3. Iar dumneata esti porcarul !!! :)))))))))

   Ștergere
  4. Articolul este excelent! Cel mai bun și mai clar pe această temă pe care l-am citit până acum. Îmi plac scrierile lui Pavel Coruț pentru că te informează, îți deschid ochii și-ți inspiră încredere în forțele proprii. Am trimis textul tuturor prietenilor mei și le-am recomandat și filmul, care e foarte bun.

   Ștergere
 2. Ce nu intelege Pavel Corut este ca hiperconstiinta divina patrunde si cuprinde toata creatia (materia, energia) atat in formele superioare de manifestare cat si in formele inferioare, anorganice. Constiinta e pretutindeni ... Ce nu mai stie domnul Corut este ca spiritualitatea nu se rezuma numai la materie si la stiinta ... Spiritualitatea este dimensiunea de dincolo de dimensiuni a fiintei, o dimensiune atotcuprinzatoare, in stransa corelatie cu acea constiinta de care vorbeam mai devreme. Pe de-o parte Dl Corut vorbeste de sufletul nemuritor al omului pe de alta parte ramane ancorat in materialism. Domnul Corut ramane ancorat in materialism deoarece nu a avut niciodata o perceptie a dimensiunii sprituale, o dedublare, o perceptie clara a vietilor anterioare, o calatorie astrala constienta, iar aceasta dimensiune nu se exploreaza cu ajutorul stiintei ci cu ajutorul con-stiintei extinse ... Stiinta se adreseaza aspectelor exterioare noua in special, pe cand dimensiunea spirituala este una porofund interioara si subiectiva, a observatorului ultim, care nu poate fi masurata, observata, analizata cu ajutorul unor instrumente stiintifice ... Cum sa observi observatorul de dincolo de orice obiect exterior lui? Orice observa observatorul este exterior acestuia, nu este observatorul in sine. Observaorul nu este un aspect exterior ce trebuie observat, ci este observatorul din spatele oricarei observari. Stiinta (fizica cuantica) a ajuns de fapt la concluzia ca exista un univers observat (colapsat, materializat din infinitele de potentialitati) care are anumite legi si unul neobservat (al potentialitatilor infinite), care are cu totul alte legi . Atunci cand observatorul intra in joc, totul se schimba ... Universul este patruns de aceasta hiper con-stiinta si astfel putem spune ca da, este un univers viu ... In rest argumentele aduse de Corut sunt ok ...

  RăspundețiȘtergere

 3. freeYourMind
  unde scrie Corut ca , constiinta suprema nu este peste tot ?
  " Spiritualitatea este dimensiunea de dincolo de dimensiuni a fiintei" tot ce ne inconjoara s numeste materie , ca este aer ca este apa ca este energie.
  legile necunoscute la care te referi, legile spirituale sunt telepatia, telechinezia , spiritul si altele din sfera asta care sunt in mare parte determinate stiintific, va dura pana cand se va concluziona si cu celelalte.

  RăspundețiȘtergere

Dar mai întâi, rețineți: A comenta pe acest blog (ca și pe oricare altul) este un privilegiu, nu un drept. De aceea, vă rugăm:
- Referiți-vă, pe cât posibil, doar la subiectul postării.
- Folosiți un limbaj decent.
- Dacă intrați în polemici cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
- Pentru mesaje de interes personal adresate administratorilor blogului (schimb de link, propuneri de colaborare etc.) folosiți formularul de CONTACT, aflat în partea de sus a paginii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe nu vor putea fi publicate.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu interes opiniile și sugestiile.

Avertisment!

Frumoasa Verde” este un blog de cultură generală, care cuprinde teme din toate domeniile vieții. Articolele din domeniul sănătății sunt alcătuite sau preluate cu grijă, din surse considerate de noi respectabile, dar nu se constituie în sfaturi medicale autorizate.