joi, 1 ianuarie 2015

Pavel Coruț - Ce se ascunde în spatele magiei?


CE SE ASCUNDE ÎN SPATELE MAGIEI?

Pavel Coruț

În lumea noastră modernă, un fenomen nociv, ruşinos pentru gradul nostru de civilizaţie, continuă să se manifeste. Este vorba de magia de diverse forme: astrologie, vrăjitorie, ghicitul viitorului, şamanism, religii etc. Aţi observat şi dumneavoastră cât de întinsă este plaga mistică în naţiunea noastră şi în alte naţiuni (mai ales, cele islamice). Deşi par diverse şi în contradicţie, toate formele de magie apelează la filonul sălbatic din subconştient, la spaima de diverse divinităţi care, chipurile, ar fi în contact cu magii (preoţi, vrăjitori, şamani etc.).


În realitate, toate activităţile magice (ritualuri religioase şi vrăjitoreşti) au la bază două fenomene cunoscute perfect de psihologi: sugestia simplă sau hipnotică şi telepatia apropiată ori îndepărtată. Ce înseamnă sugestie? De pildă, o persoană are un necaz şi se duce la un preot pentru sfaturi. După ce-o ascultă, preotul îi spune cu o voce blândă: „Fiul meu (fiica mea), mare e puterea lui Dumnezeu. Am deschis cartea sfântă și mi s-a arătat că problema ta se va rezolva cât se poate de bine. Roagă-te în fiecare seară și dorința ta de a scăpa de necazul care te-a lovit se va îndeplini”.  E un exemplu obişnuit dintre zecile de mii de astfel de întâlniri dintre preoţi „cu har” şi persoane lesne sugestionabile. Desigur, în locul preotului, poate fi un vrăjitor, mag, şaman sau psiholog. Ce se întâmplă apoi cu persoana credulă? Ea s-a prezentat la mag cu sufletul (subconștientul) deschis la sugestii pozitive. În această stare psihică favorabilă, persoana și-a înscris în subconștient, cu titlu de adevăr, promisiunea de rezolvare a necazului. Subconștientul a preluat mesajul, l-a întărit cu credința în ajutorul divin și l-a pus în acțiune, ca o programare mentală ce se va împlini în viitor. Desigur, nu toate problemele celor care apelează la diverse forme de magie se rezolvă, dar există și un mic câștig: psihicul persoanei sugestionate se pozitivează pentru un timp, astfel că ea poate acționa aproape normal în viață.

Telepatia constă în transmiterea unor mesaje de la un creier uman la altul, situat la o distanţă mai mică sau mai mare. Când distanţa e mică, avem de a face cu telepatia apropiată, numită și contagiune psihică, iar când distanţa este mare, de sute şi mii de kilometri, cu telepatia propriu-zisă. Înainte de a vă explica mecanismele intime ale magiei de orice fel, vă fac următoarele precizări:

- Nicio categorie de magi (preoţi, rabini, imami, şamani, vrăjitori etc.) nu au relaţii cu Divinitatea, ci sunt niște simpli şarlatani, ignoranţi şi retrograzi. Acest lucru se vede clar, dacă studiem progresul omenesc. Nicio formă de magie n-a contribuit vreodată cu ceva la progres, dimpotrivă, i-a pus frână, prin prigonirea oamenilor de ştiinţă. Creatorii inspiraţi de Divinitate au produs toate bunurile de uz şi confort modern de care ne bucurăm în prezent: radio, televizor, telefon, avion, rachetă spaţială, calculator etc. Creatorii morali ne-au scos din peşteri, ne-au îmbrăcat, ne-au învăţat cunoaşterea şi creaţia ştiinţifică și ne-au pus la dispoziţie tot ce avem. Magia n-a produs un singur bun de folosinţă omenească. În al doilea rând, Divinitatea a inspirat şi inspiră perfecţioniştii morali să ne formuleze reguli de comportare civilizată între noi (morale şi juridice), astfel încât să trăim în comunităţi paşnice. Dimpotrivă, toate formele de magie, inspirate de creierele unor indivizi dereglaţi mintal, este imorală şi instigă la dezbinare, pe criteriul religiei îmbrăţişate.

- Toate categoriile de magi cunoscute exploatează un sentiment negativ – frica de divinităţi – pentru a sugestiona naivii şi ignoranţii. Nicio persoană cultă nu apelează la magi şi nu se teme, deoarece Divinitatea nu are nevoie de frica noastră, nu are nevoie de sentimentele şi emoţiile noastre negative. Dimpotrivă, faţă de Divinitate suntem datori cu sentimente pozitive, cum ar fi încredere deplină, dragoste, aşteptări pozitive etc.

- Toate categoriile de magi evită conştiinţele umane şi se insinuează direct în subconştient, cu sugestii negative şi, mai rar, pozitive. Ei contează pe naivitatea şi credulitatea subconştientului, pentru a ne manipula în direcţiile dorite de ei: obţinerea de bani şi supunere de la naivi şi ignoranţi. Aţi întâlnit un singur mag modern (preot, vrăjitor etc.) care să nu ceară bani şi supunere?

Acum, să vedem cum funcţionează mecanismele intime dintre un mag și o persoană credulă și ignorantă (o victimă) care apelează la serviciile sale:

1. De regulă, persoanele care apelează la magie au deja în subconştient credinţe greşite privind modul de organizare şi funcţionare a Lumii noastre. De pildă, ele cred că magii sunt în relaţii cu divinităţi sau spirite ce pot fi înduplecate prin ritualuri magice, că viitorul este prestabilit şi poate fi citit de magi, că evenimentele vieţii se produc după voinţa zeităţilor invocate de magi etc.

2. În majoritatea cazurilor, persoana naivă sau ignorantă care apelează la magi este deja emoţionată şi cu subconştientul deschis către sugestiile lor. De ce este emoţionată? În primul rând, deoarece crede că merge la o întâlnire cu divinităţile şi spiritele. În al doilea rând, ea este şi puţin înfricoşată de caracterul ocult al vrăjitoriei la care apelează. În fine, faima de care se înconjoară anumiţi magi, prin reclame de la om la om ori prin mass media, inspiră teamă şi respect. Emoţiile depăşesc filtrul conştiinţei, discernământul. De altfel, în cazul persoanelor credule şi ignorante nu prea putem vorbi de conştiinţă şi discernământ de om cult şi matur. Dacă ar avea discernământ, ele n-ar crede în magie, ci s-ar întreba în mod conştient de ce magii percep taxe, de ce magii nu-şi fac lor binele pe care promit să-l facă cotizanţilor, de ce magii nu sunt culţi etc.

3. În toate cazurile, magii măresc gradul de sugestionabilitate al persoanelor care apelează la ei, prin folosirea unei recuzite adecvate (icoane, odăjdii, globuri de cristal, lumânări aprinse, obiecte stranii etc.) şi adoptarea unui aer misterios, care sugerează legătura cu forţe oculte. În unele cazuri, vrăjitorii strâng anterior informaţii despre persoanele care apelează la ei şi le prezintă cu dibăcie, pentru a emoţiona şi mai mult persoanele naive şi ignorante. În alte cazuri, vrăjitorii folosesc diverse efecte scenice (sunete stranii, ale căror surse nu se văd, jocuri de lumini, mişcarea unor obiecte etc.) pentru a înfricoşa victima că se află într-o lume a spiritelor sau divinităţilor.


4. Persoana naivă sau ignorantă (victima), cu subconştientul deschis, e tratată în mod diferit de către diverse categorii de magi, ca de pildă: 

- Preoţii mai slab pregătiţi citesc persoanei un pasaj dintr-o carte religioasă care nu are nicio legătură cu problema concretă care frământă victima. În acest caz, nu se produce niciun efect.

- Magii cu experienţă în sugestionarea pozitivă şi cât de cât responsabili plantează în subconştientul victimei câteva sugestii pozitive şi o programează pozitiv pentru a rezolva problema care o macină. Acest lucru poate fi făcut mult mai bine şi mai sigur de către un psiholog/psihoterapeut. Din fericire, în ultimii ani, psihologia a luat avânt, astfel că toate şcolile din ţara noastră vor avea în schemă câte un psiholog. Dacă se vor scoate şi orele de religie din programa şcolară, viaţa va evolua normal şi modern.

- Magii ignoranţi, fără cunoştinţe de psihologie, pot introduce în subconştientul victimei sugestii negative puternice, care devin programări mentale dezastruoase. V-am prezentat cazul bătrânului Murphy sugestionat de o ţigancă să moară. Nu e un caz izolat. De pildă, faimoasa magie voodoo se bazează pe sugestii negative puternice, în care victima este anunţată că va muri în urma ritualurilor aplicate de vrăjitori. Dacă victima posedă o conştiinţă puternică şi nu crede în magie, nu păţeşte nimic. Dacă, însă, este credulă şi ignorantă, preia sugestia negativă şi începe să sufere ori chiar să moară încetul cu încetul, aşa cum a păţit bătrânul Murphy. Vă amintiţi câteva sugestii negative, care devin programări mentale negative, după ce magul le introduce în creierul victimei? Vei suferi de o boală, vei avea un accident de maşină, vei pierde o sumă de bani, eşti vrăjit (blestemat, deocheat etc.) de cutare şi numai eu te pot salva, vei divorţa etc. Aţi întâlnit şi dumneavoastră destule persoane cu stări psihice mizerabile provocate de astfel de preziceri. Într-un fel, victimele merită suferinţele, deoarece posedă creiere de oameni moderni şi pot afla toate informaţiile ştiinţifice din societatea civilizată în care trăim. Dacă se dau pe mâna magilor, e vina lor. Excepţiile fac copiii lipsiţi de discernământ care sunt robotizaţi religios de părinţi imbecili.

- În situația în care victima îi cere magului să acţioneze asupra altei persoane, pe lângă sugestia de care am vorbit deja, intră în acţiune şi telepatia. De regulă, vrăjitorii cer un obiect aparţinând persoanei-ţintă asupra cărora trebuie să acţioneze (o batistă, un pieptene, un fular etc.). Din acest moment, putem întâlni mai multe situaţii:
Dacă persoana care a apelat la mag şi persoana ţintă sunt în relaţii apropiate (soţi, iubiţi, concubini, rude apropiate), între ei există cel puţin firave legături telepatice. În acest caz, descântecul vrăjitorului se transmite către persoana-ţintă prin creierul persoanei care a apelat la magie (căreia eu îi spun victimă, căci asta şi este). Ce descântă vrăjitorul? Să revină cu dragostea către victimă, să facă anumite fapte dorite de victimă, să se îmbolnăvească, să sufere din dragoste etc. Victima recepţionează spusele magului sub formă de sugestii subconştiente şi le retransmite persoanei-ţintă, prin contagiune psihică. Dacă persoana-ţintă posedă un psihic slab, recepţionează sugestiile făcute de mag şi le pune în aplicare în mod inconştient.
• Dacă persoana care a apelat la mag comunică persoanei-ţintă blestemele şi vrăjile făcute de acesta, prin scris sau verbal, persoana-ţintă poate fi sugestionată negativ sau, în caz că posedă o conştiinţă puternică, poate refuza sugestiile negative. Mecanismul sugestiei negative din acest exemplu poate funcţiona ca la cel de voodoo.
• Dacă victima magului şi persoana-ţintă nu sunt în relaţii apropiate, vrăjitorul încearcă să stabilească un contact telepatic între acestea. În acest scop, foloseşte obiectul aparţinând persoanei-ţintă pentru a aduce în memoria victimei imaginea persoanei-ţintă. Desigur, majoritatea vrăjitorilor nu cunosc această explicaţie ştiinţifică, ci acţionează empiric, punând în pericol psihicul victimei şi al persoanei-ţintă. În acest caz, sugestiile negative ale magului pot ajunge la persoana-ţintă numai dacă victima intermediază legătura telepatică între ei sau intră în contact telepatic cu persoana-ţintă. Cel mai adesea, acest tip de magie nu produce niciun fel de efecte.


După cum vedeţi, magii nu folosesc şi nu produc niciun fel de fenomene supranaturale. În cele mai multe cazuri, acţiunile lor nu produc nici efectele promise. Totuşi, imediat după ritual, victimele se declară satisfăcute, dacă prezicerile au fost bune sau dacă magul a promis îndeplinirea vrăjilor cerute. De ce este mulţumită victima? Deoarece se autosugestionează cu efectele pozitive promise de mag. Desigur, dacă efectele promise nu se îndeplinesc, autosugestia pozitivă se anulează şi victima recade în starea negativă. Magii, însă, au un întreg arsenal de minciuni pentru a explica victimei de ce nu s-au îndeplinit promisiunile lor. De pildă, îi spun victimei că nu posedă suficientă credinţă, că nu s-a rugat destul, că au intervenit vrăjile „negre” ale altor magi, că n-a plătit destul, că a încălcat un ritual, că etc. Prostia este mai uşor de exploatat decât inteligenţa.

Autosugestia explică şi starea de mulţumire care cuprinde anumite persoane după diverse ritualuri religioase. De pildă, o persoană ignorantă crede că toate necazurile o vor ocoli dacă îşi sfinţeşte casa, biroul de la serviciu, autoturismul, cârciuma, terenul de fotbal, talismanele, cruciuliţele, icoanele etc. Aţi văzut destule ceremonii de sfinţire a astfel de lucruri, de către găşti de preoţi care mimează că fac un lucru serios. După ceremonia de sfinţire, persoanele ignorante se simt uşurate, deoarece se autosugestionează că s-au pus bine cu divinităţile şi au alungat duhurile rele. Desigur, sfinţirea obiectelor exemplificate nu are niciun efect practic. De exemplu, funcţionarii publici care au lucrat în birouri sfinţite, lângă icoane sfinţite, au furat ca-n codru, au luat mită, şi-au bătut joc de oameni. În cârciumile sfinţite se înjură și se strică personalitatea omului. Aproape toate maşinile implicate în accidente grave de circulaţie, cu morţi şi răniţi, au avut la bord icoane şi cruciuliţe sfinţite. Majoritatea persoanelor care au murit în accidente de circulaţie purtau asupra lor cruciuliţe şi talismane sfinţite etc.

De ce v-am prezentat aceste exemple? Pentru a vă spune să nu mai credeţi în lucruri, ci în Dumnezeul nevăzut din hiperconştiinţă. Lucrurile boscorodite de preoţi, vrăjitori ori alţi magi n-au nicio putere asupra conştiinţelor umane şi nu atrag ocrotirea divină. Credinţa într-o Divinitate invizibilă, care ne inspiră şi ne ocroteşte faptele creatoare şi morale, ne întăreşte psihic oriunde ne-am afla şi oricât de grea ar fi situaţia cu care ne confruntăm.

Sursa: Pavel Coruț - Către culmile succeselor, Ed. Coruț Pavel, 2006

32 de comentarii:

 1. Sunt contrariata. Pe de-o parte afirmati lucruri cat de cat verosimile (subconstient, psihologie), dar pe de alta parte emiteti valori de judecata proprii care construiesc firul povestirii.
  Sunt curioasa de unde ati obtinut unele date. Ex: "Aproape toate maşinile implicate în accidente grave de circulaţie, cu morţi şi răniţi, au avut la bord icoane şi cruciuliţe sfinţite. Majoritatea persoanelor care au murit în accidente de circulaţie purtau asupra lor cruciuliţe şi talismane sfinţite etc ".
  De altfel, nu vad nicio trimitere bibliografica. Nu mi se pare obiectiv. Desigur, ar trebui sa citesc cartea dar, nu m-a convins.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnișoară/doamnă Anonim, acesta nu este blogul lui Pavel Coruț, așa că n-o să vă răspundă niciodată la întrebări aici. Are și el blog, scrieți-i acolo, ca să nu rămâneți contrariată.

   Ștergere
  2. Sau mai bine faceti un studiu personal si lasati-l pe d-ul scriitor in pace, ca este foarte ocupat.

   Ștergere
  3. In mod sigur anonima de mai sus e purtatoare de cruce la gat si se simte vizata personal. Cei ca ea au creierul deja formatat si sunt neclintiti in credinta lor. Ce nu inteleg e de ce incearca sa-i contrazica pe cei care au mintea deschisa. Doar n-a atacat-o nimeni personal.

   Ștergere
  4. Pentru ca a contrazice, este o libertate a fiecarui individ.

   Ștergere
  5. Cunoasteti vre-un psiholog sau terapeut care consulta Gratis? Eu am cautat dar au niste preturi de m-au lesinat,Minim 100 lei consultatia, si am vorbit doar eu. Ei m-au ascultat doar zicind ca dupa citeva sedinte o sa traga concluzii . Pai cred ca ies mai ieftin la Popa sau la ghicitoare.

   Ștergere
  6. :)) Frumoasa verde, putin probabil ca doamna pe care ati repezit-o se va intoarce sa citeasca raspunsul meu. Sunt de acord in unele puncte cu Pavel Corut. In altele nu, pentru ca a festelit-o rau. Nu stiu de unde scoate el toate ideile...Am citit o explicatie interesanta in cartile lui Lazarev despre programele negative comune. De ex: un grup de oameni sunt pe cale de a atinge masa critica in a fi eliminati de Univers. Sa zicem ca toti au un dispret foarte mare fata de saraci, carora li se considera superiori. Destinul ii va aduce pe toti in situatii asemanatoare, eliminandu-i. Asa au loc accidente de trenuri, de avioane. De cate ori n-am auzit de situatii in care un om a pierdut avionul care urma sa se prabuseasca? Nu i se terminase destinul si n-a ajuns in punctul critic. Asa ca n-are legatura cu crucile si icoanele. Am incercat sa citesc "Ingeri rebeli" din cartile lui mai tarzii. Cele de la inceput imi placeau, asa cum imi plac povestile sau literatura SF. Trebuia sa se opreasca acolo, sa nu devina maestru spiritual. Cartea mai sus amintita este un manual de spalare pe creiere a tinerilor. Un amalgam de lucruri bune, dar si de idei periculoase. Fiecare dintre noi avem o Cale. Nu putem merge in turma la un maestru care ne robotizeaza.La Corut n-as merge nici daca n-ar mai exista alt maestru pe pamant. Am vazut ce a facut din creierele unora. Plus ca a dat-o pe new age, vorbind despre alesi si nealesi. Se vede ca respinge Calea Cristica. Pe Calea aceea exista Iertare si Mantuire si Dumnezeu nu imparte oamenii in alesi si nealesi, arieni sau nearieni. Asta e fascism. Fiecare culegem in Cer ce-am semanat prin fapte pe pamant. Inclusiv Profetii. Inclusiv Corut. Vazand cat fantazeaza in cartile lui, banuiesc ca nu mai are ce culege din Cerul lui si brodeaza brizbrizuri, sa nu-si piarda cititorii.

   Ștergere
 2. Desi in majoritatea cazurilor prezentate Corut are dreptate, a generaliza ca tot ce tine de samanism de ex, este excrocherie este o prostie ... omuletul asta chiar de-i merge mintea se vede ca este inca pierdut in iluzia materialismului chiar daca incearca sa dreaga busuiocul vorbind de telepatie si Dumnezeu ... pe de-o parte admite comunicarea la distanta, adica telepatia, iar pe alta neaga posibilitatea unei influente de la distanta negative sau pozitive ... e adevarat ca majoritatea samanilor, preotilor samd sunt escroci insa nu toti ...

  RăspundețiȘtergere
 3. Or sa treaca inca vreo cateva decenii pana sa fie priceput mesajul,e prea inradacinat misticul la noi,tot popa e ala ascultat in sat! La mai multe moaste pe 2015!(Brrrr)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Anonimule, batrana analfabeta de la tara nu poate face prea mari greseli chiar daca are o credinta mistica. Corut, formator de opinii fiind, va plati toate oalele sparte de cei ce l-au urmat. Cu cat ajungi mai sus, cu atat Universul te taxeaza mai aspru pentru greseli. Nu-mi place sa ma compar cu nimeni, pentru ca judecata si compararea inseamna separare, dar imi dau seama ca inteleg cu mult mai bine decat Corut lucrurile ce tin de spiritualitate. Am folosit pe fb nume fictive ca sa nu devin un centru in jurul caruia se aduna ucenici. Pentru ca in centru trebuie sa fie mereu Dumnezeu, nu un om sau altul. Maestrul spiritual sau preotul cu Har sunt doar carjele de care te sprijini pana cand inveti sa mergi singur spre Dumnezeu.Pentru ca nici ei n-au ajuns la desavarsire si trebuie sa invete constant. Si stiu ca abia invat ABC-ul universului si ca lectiile sunt atat de multe ca nu va trebui sa ma plictisesc invatand din cartile lui Corut cinci adevaruri si mii de palavre.

   Ștergere
 4. Dumnezeu cel descris de religiile occidentale este tot un fel de magie. Diferenta fata de magie/iuluzionism este aceea ca realitatea lui Dumnezeu este inmpalpabila adica in afara experientei posibile , dupa cum zice I. Kant.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este exact parabola cu orbii ce pipaie elefantul. N-am reusit sa inteleg cum e cu Dumnezeu pana n-am studiat cat de cat islamul. Ca sa taie din radacini nebunia ce-i cuprinsese pe crestinii folositi deja de papi sau popi in a controla multimile si a face cuceriri, Mohamed a fost foarte clar cu explicatiile. Au ei o rugaciune "Cul hue", in care Dumnezeu este Unu, nu naste si nici n-a fost nascut, si nu exista nimic asemenea Lui. Ca sa se termine odata cu pretentiile evreilor ca ar fi alesi si minciuna crestinilor ca Iisus este fiul Lui Dumnezeu. Iisus este prezentat ca fiind Cuvant divin intrupat nu fiu si nici Dumnezeu insusi. E ca si cum ai spune ca picatura e oceanul. Iisus a fost ales sa aduca pe pamant Cuvantul necesar in acea etapa in care omenirea se afla. Ce vedem noi acum in grupurile spirituale? O multime de bezmetici care pretind ca sunt alesi. A fi ales cu o Misiune e suferinta ingrozitoare. Intai esti pregatit ca si corp fizic sa primesti informatia. Apoi esti invatat sa o decodifici pe limba celorlalti. Se spune ca Mohamed avea stari de rau asemanatoare crizelor de epilepsie cand mai primea informatie. Lazarev povesteste acelasi lucru: inainte de a mai primi informatie trece prin perioade de suferinta, purificare. Cartile lui sunt informatie concentrata cu vibratie inalta. Mie mi-a fost cumplit de rau trecand prin grupurile new age, yoga, reiki, legionari si altele.Pentru ca deja ma purificasem. Prin metodele religioase pe care mintosii le resping: post, rugaciune, daruire, plans de Dor de Dumnezeu si de o lume mai buna. Plansul e descarcare emotionala si e necesar. Si...mi-am primit Misiunea de a-i uni pe romani in Unu. Si a inceput raul din grupurile prin care treceam. Pentru ca acolo informatia era falsa, de vibratie joasa, multiplicata de numarul mare de membri din grup. Sapte ani mi-a fost rau din cauza aberatiilor informationale. Am simtit ca ma vindec atunci cand am citit cartea lui Savatie Bastovoi " Antiparenting". De parca am baut in sfarsit apa curata, dupa atatia ani de baut minciuni new age.Conteaza curatenia sufleteasca a omului. De ce doar unii preoti au Har? Pentru ca doar aceia si-au gasit chemarea. Ceilalti s-au facut preoti indemnati de parinti sau din ambitie. Asa ca si o icoana poate fi un obiect benefic daca este pictata de un om curat. Pe vremuri, calugarii posteau indelung inainte de a picta o biserica sau o icoana. Corut este un procustian, un taietor de aripi. Da cu toporul in tot ceea ce mintea lui trufasa nu pricepe. Se vede ca lucreaza doar pe emisfera stanga a creierului. Nu e un creator, este un robot ce-i robotizeaza si pe ceilalti. Lucreaza aproape la fel de prost ca Pop Adrian pe care Corut il stie. Dar ala e mult mai rau, pentru ca este un ucigas de suflete. Si periculos.Iar eu, ca sa termin cu dilemele, nu ma preocup deloc cum sau ce e Dumnezeu. E ca si cum firul de nisip incearca sa cuprinda tot desertul si-l mai si apuca trufia ca pe Corut. Habar nu am daca cititi vreunii cuvintele mele. Dar eu imi fac datoria si scriu. Daca n-am gasit initiati, imi postez comentariile oriunde.

   Ștergere
 5. " Ratiunea e o curva." Martin Luther ... Corut asta, care nu mi place, s - o spun de-a dreptul , ar trebui sa citeasca niste carti : Din Tainele Vietii si ale Universului, Mai multe corpuri acelasi suflet, Life after Life , toate cartile lui Dumitru Constantin Dulcan si multe altele. In rest , s-auzim doar de bine !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. o fi, doar daca cel care o curteaza n-o intelege. Omul a citit si cartile de le mentionati. in mod sigur a inteles altceva din ele. La Dulcan as pune pariu ca a inteles mult mai exact ce a vrut sa spuna autorul decat unii comentatori de p-aci :) succes cu madam Ratiunea!

   Ștergere
  2. Pentru Iulica Andrei,omule ma faci sa râd😂,tu îi dai sfaturi domnului P.Corutz să citească😂!?Cine ești tu? Deocamdată domnul Corutz a scris 165 de cărti până acum, de tine nu am auzit sa fii vreo personalitate.Poate nu ar fi rău dacă dumneata ai citi cateva din cărtile dansului, cât despre acele carti pe care le enunti, cu sigurantă le-a citit.Eu îti înteleg supararea, probabil esti un fanatic mistic si ca toti misticiite dai detinatorul ADEVĂRULUI ABSOLUT.În rest...DIVINITATEA sa-ti lumineze mintea!

   Ștergere
 6. Va multumesc ,domnule Ariel Truta, pentru aceasta reintalnire cu unul dintre autorii mei preferati. Spun "preferat" pentru ca are un mod cursiv de a se adresa cititorului; este accesibil si placut. Pe de alta parte, majoritatea subiectelor pe care le propune se pliaza pe modul meu de gandire( un exemplu este acest articol). Va doresc un an bun, rodnic, spornic!...La finele lui , sa bifati numai reusite ! Pentru domnul Corut am multe urari de bine pe care nadajduiesc sa i le pot transmite cumva. La multi ani, Frumoasa Verde !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Doamnă Doina Sterea, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru urări. Vă doresc un An Nou fericit și plin de realizări.

   Ștergere
 7. magia nu prea este adevarata, eu nu am vazut un act real

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Magia e adevarata pentru ca exista niste smecheri ce cunosc tehnici de manipulare. Isi face grup spiritual ca Bivolaru si Corut si ca orice secta. Inclusiv BOR a dat nastere unei secte. Le promiti naivilor imbogatire rapida sau prosperitate. Ii inveti sa se concentreze pe ideea asta tot timpul. Universul este maleabil si iti raspunde la dorinte cand insisti. O sa te trezesti ca-ti iese tot ce ti-ai planificat. Intrebarea este daca sunt juste dorintele tale. Daca ai mostenit de la parinti un program negativ, cum ar fi zgarcenia, banii pe care ii obtii concentrandu-te pe ideea de bogatie sau holbandu-te la o bulina lipita pe o oglinda nu te vor face fericit. Dimpotriva, vei pierde altceva. Sanatatea sau linistea sufleteasca, femeia care iti era menita ca sa te faca fericit, Mantuirea. Pana la Dumnezeu te mananca "sfintii" Corut si alti sfinti fabricati de serviciile secrete ca sa tina oamenii sub control.

   Ștergere
 8. exista magie asistata acum pentru cunoscatori sunt informatii pe net.

  RăspundețiȘtergere
 9. Frumoasa verde ar trebui omologata

  RăspundețiȘtergere
 10. Sărbătoarea crăciunului o prostie

  RăspundețiȘtergere
 11. D-NUL CORUT, ESTE UN GANDITOR LIMPEDE(TREAZ-ANALITIC) SI LIBER DE ORICE RELIGIE, CARE CREDE CU SINCERITATE IN BINELE UNIVERSAL-DUMNEZEU, MARELE CREATOR,CARE NU ARE NUME, INSA NOI OAMENII IL NUMIM DUMNEZEU. ACIASTA CONCEPTIE SAU INVATATURA VINE DIN INVATATURILE MARELUI OM INTELEPT STRAVECHI AL DACIEI, CARE SE NUMEA ZAMOLXE.CAND AM CITIT DECALOGUL LUI ZAMOLXE,M-AM LUMINAT SPIRITUAL,IAR CREDINTA IN DUMNEZEU A CRESCUT IN INIMA MEA PANA LA NEMARGINIRE.LA ZAMOLXE SE SCHIMBA TOTUL, SI MULTE LUCRURI SUNT SIMPLE DE INTELES.CRUCEA-SIMBOLUL MORTII,CARE MULTI O POARTA LA GAT...PREZICERILE,CULTUL MORTII... DOMNUL CORUT, ESTE UN GENIU ANALITIC AL ROMANIEI,UN OM ERUDIT,INZESTRAT,CURAJOS SI FRUMOS LA CHIP, CARE SE SIMTE OBLIGAT SA LIMPEZEASCA SI SA AJUTE MULTE MINTI ALE ROMANIEI TINERE.
  AVAND CUNOSTINTE CALIFICATE IN DESCIFRARE,PSIHOLOGIE, INCEARCA SA LAMUREASCA OAMENILOR CE SE INTAMPLA CU ADEVARAT CU OMUL-CARE APELEAZA LA MAGIE. POATE CA ESTE UNICUL OM VALOROS,CARE STIE CE SPUNE SI SPUNE LUCRURILOR PE NUME.

  RăspundețiȘtergere
 12. Dl. Corut este un trist (autosuficient) care are impresia ca le stie pe toate si ca toata lumea este atat de limitata ca inghite pe nerasuflate toate ineptiile dansului!

  RăspundețiȘtergere
 13. Un pic de clarificare, imi permit eu
  Magie- a-ti imagina- fara leg cu realitatea.Par example,imi pot imagina fie si ca dau la peste, pe Soare
  Vrajitorie-capacitatea de a modifica sentimente, de a iubi sau urah ! De data asta vorbim de ceva Real.
  Paranormalul ( mentalistul) cel care poate modifica energia, ce poate fi schimbata intr-un timp mai mare sau mai mic, cu rezultate potential-incredibile; de exemplu, daca puterea lui e f. mare, poate schimba cursul timpului, sau poate opri soarele pe cer !
  Telekineticul, care poate transforma instant, pe loc, vizibil insa local, pe o anumita raza.
  Bineinteles ca mai exista multe alte categ. cum ar fi excroci, simulanti, bolnavi, misticisi toate celelalte descrise de dl.Corut, pe care l-as intreba de ce Securitatea se ingrijeste si acum de mormantul parintelui Staniloae si de ce il considera pe acesta :,,cel mai mare paranormal roman din toate timpurile''?
  Sperand ca v-am putut fi de folos, eu caruia imi place sa dau nu sa iau, care mutumesc cersetorului ca a avut bunavointa sa primeasca ce i-am oferit, va las dorindu-va Fericire !

  RăspundețiȘtergere
 14. Felicitari pentru articol si nu în ultimul rand felicitări domnului Pavel Corutz.Natiunea română are nevoie de asemenea OAMENI.

  RăspundețiȘtergere
 15. E corect articolul . As face citeva adaugari . Eu numesc aceasta prezumtiva constiinta omniscienta omniprezenta sine qua non , Constiinta Cosmica . Apelativul " divinitate " e eronat , deoarece provine de la divus , si era un titlu al imperatorului Romei , insemnind autozeificat , evident titlu politic menit sa impresioneze masele ignorante .Alt titlu al imperatorului era "dumnezeu " sau "domine deus ", venind de la domine -stapin de sclavi , de unde vine cuvintul "domnule " in romaneste si deus ,theos ,zeu . Acestor titluri li se adagau diferite apelative autoasumate , caesar ,princeps senatus, consul , pontifex maximus- insemnind podul de comunicare maxima cu ...... constiinta cosmica , o minciuna evidenta de vreme ce nici un om nu are acest privilegiu . etc Sint de acord cu privire la opiniile referitoare la falsitatea si frauda metodei de imbrobodire a maselor numita "religie" care vine din latinul " relegatio " -a lega mintea si sufletul cuiva intr-un contract fraudulos de dominare a individului de catre elita ierahica a vrajitorilor asazisi preoti -deriva din praetor , magician magistrat - vrajitor judecator , ca
  in zilele noastre de altfel ,inca se utilizeaza .

  RăspundețiȘtergere
 16. PS .O fallax natura Deum! ....Inselaciunea este natura lui Dumnezeu / Domine Deum acesta fiind titlul imparatului Romei ....Concluzia este ca crestinismul nu este altceva decit Cultul Imperatorului Romei ....Rugaciune sau Rogatione in latina insemna Cerere catre imperator , rugaciunea Tatal nostru este evident o Cerere catre Imparatul Romei ...Mai adaug un poem a unuia Petronius , sa vedeti ce bine seamana cu rogatione Pater noster .l
  O falax narae Deum -Inselaciunea este natura lui dumnezeu -imparatul Romei
  Quod summum formæ decus est, cecidere capilli,
  Vernantesque comas tristis abegit hyems
  Nunc umbra nudata sua jam tempora mœrent,
  Areaque attritis nidet adusta pilis.
  O fallax natura Deum! quæ prima dedisti
  Ætati nostræ gaudia, prima rapis.
  Infelix modo crinibus nitebas,
  Phœbo pulchrior, et sorore Phœbi:
  At nunc lævior aëre, vel rotundo
  Horti tubere, quod creavit unda,
  Ridentes fugis et times puellas.
  Ut mortem citius venire credas,
  Scito jam capitis perisse partem.

  Acum comparati cu Pater Noster ,Pater fiind Imperatorul divin -Imparatul autozeificat
  PATER noster, qui es in cœlis;
  sanctificatur nomen tuum:
  Adveniat regnum tuum;
  fiat voluntas tua,

  sicut in cœlo, et in terra.
  Panem nostrum cotidianum da nobis hodie:
  Et dimitte nobis debita nostra,
  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris:
  et ne nos inducas in tentationem:
  sed libera nos a malo.
  https://www.youtube.com/watch?v=gWbQCn1LCcw&t=646s  RăspundețiȘtergere
 17. PPS Biserica ,basilica ,casa basileului , casa cezarului , cezarul era magistrat suprem- mag istratos , vrajitor militar , cu putere de a sacrifica oameni in bellum ,sacrificii catre zeul Baal -Belum , imperatorul -dumnezeu domine deus era seful magistratilor inferiori -vrajitorilor inferiori consuli , praetori , plebeian tribunat -judecatorii , aedilii -primarii de azi , quaestorii -chestorii din politia de azi .
  In engleza denumirea bisericii a ajuns din varianta greaca kirke-church si care inseamna casa vrajitorului , kirke insemnind vrajitor .
  Botezul este un contract comercial executat prin frauda si inselaciune , printr-un ritual numit vathmos - scufundare sau inecare a noului nascut in apa comertului maritim roman si oferirea lui in sclavie imparatului roman ,"tatal nostru " ala din rogatione ,pater noster - acesta este robul sclavul lui dumnezeu domine deus .Cam asa se desfasoara inselaciunea poporului . Dupa care urmeaza inselaciunea civila numarul 2 practicata de Starea Civila , crearea de "persoana fizica " , corporatie fictiva , cu con numeric personal - nu individual .Notiunea de persoana cu notiunea de individ nu au nici o legatura . Individul e natural . homo vocabulum natarae ,persona juris civils est ..... Religie -relegatio- lege -lagamint -contract comercial . Toata escrocheria cu religia si legea e bazata pe atragerea fraierului in contract comercial prin care el renunta la soveranitatea individuala naturala si se abandoneaza in sclavie puterii imperiale romane eclesiastice juridico civile . Toata aceasta invaluire mentale prin metoda de inselaciune prestidigitație -praestigium - este matrixul de care se tot pomeneste . Matrix inseamna invaluirea intr-un navod mental tip matrioshka , adica 2 ,3 navoade pe mintea fraierului ,in cazul in care scapa dintr-unul sa ramana captiv in urmatorul .

  RăspundețiȘtergere

Dar mai întâi, rețineți: A comenta pe acest blog (ca și pe oricare altul) este un privilegiu, nu un drept. De aceea, vă rugăm:
- Referiți-vă, pe cât posibil, doar la subiectul postării.
- Folosiți un limbaj decent.
- Dacă intrați în polemici cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
- Pentru mesaje de interes personal adresate administratorilor blogului (schimb de link, propuneri de colaborare etc.) folosiți formularul de CONTACT, aflat în partea de sus a paginii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe nu vor putea fi publicate.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu interes opiniile și sugestiile.

Avertisment!

Frumoasa Verde” este un blog de cultură generală, care cuprinde teme din toate domeniile vieții. Articolele din domeniul sănătății sunt alcătuite sau preluate cu grijă, din surse considerate de noi respectabile, dar nu se constituie în sfaturi medicale autorizate.