luni, 25 aprilie 2016

Programul Terra - un atentat extraterestru asupra omenirii + eBook + documentar (RO)


PROGRAMUL TERRA

UN ATENTAT EXTRATERESTRU ASUPRA OMENIRII
 
Toni Victor Moldovan

Toate afirmațiile din cartea de mai jos își găsesc o argumentare puternică în textele vechi, în informațiile tehnice la zi, în dovezi istorice, arheologice etc. Biblia, Coranul, Bhagavad-gita, Cartea lui Enoh, Upanișadele, tăblițele de lut sumeriene, asiro-babiloniene, feniciene și hitite, în Cartea egipteană a morților, Cartea tibetană a morților, Enuma Elis, Popol-Vuh și alte scrieri „sacre” ale omenirii au fost dăruite de zei (ființe extraterestre evoluate) într-un mod aparte, și anume prin tehnica implantului de informație sub hipnoză. Acestea descriu programul numit de mine PROGRAMUL TERRA, care nu este al nostru, ci al LOR, adică al unor ființe extraterestre inteligente. Logica acestor lucrări nu este sofisticată, ci necesită doar perspicacitate elementară, pasiune în conectarea informațiilor și cunoștințe tehnice în mai multe domenii.

De 30-40 ani, de când vorbim de legi ale fizicii, de ADN, de genetică, de astrofizică, de fizica atomică, de tahioni, de energia viului și de alte științe exacte, decodarea lucrărilor de mai sus este posibilă. Pașii modești dar importanți făcuți de lumea occidentală în redescoperirea ființei energetice OM întregesc un tablou al PROGRAMULUI TERRA, care a fost știrbit până astăzi. Ființa umană e ceva mai mult decât pare la prima vedere, decât ne învață medicina occidentală. Cu cât aprofundăm fiziologia, cu cât medicina energetică se dovedește a fi o cale eficientă de tratament, cu cât neurofiziologia demonstrează că memoria și personalitatea nu-și au sediul în creier (acest organ având doar rolul de interfață a computerului complex numit OM), cu cât hipnoza regresivă descoperă memorii structurate în afara ființei somatice, cu atât mai mult redescoperim azi ceea ce anticii știau demult: OMUL ESTE TRUP ȘI DUH, CARNE ȘI SPIRIT, MATERIE ȘI ENERGIE sau, altfel spus, MATERIE POZITIVĂ ȘI MATERIE NEGATIVĂ.

Mai multe scrieri vechi (indiene - Chandogyia-Upanișad, asiro-babiloniene - Epopeea creației lumii, Enuma Elis etc.) descriu evoluția filogenetică a viului în Galaxie până în momentul apariției primelor ființe inteligente, capabile să practice modificări genetice. Din acest veritabil nod filogenetic al viului, se poate vorbi despre evoluția filogenetică a ...creației, adică de o evoluție artificială a ființelor umanoide galactice, condusă prin tehnici de terapie genetică.

Ființele extraterestre umanoide, care practică din vremuri pierdute în negura timpului terapiile genetice, au renunțat la înmulțirea sexuată. Modalitatea de reproducere, de fapt, de fabricare de noi semeni ai speciei, constă în racordarea unui corp somatic, obținut prin clonarea celulelor somatice la un corp spiritual compatibil genetic, obținut în urma unor programe de inginerie genetică standardizate, aplicate unor populații „primitive”, ce locuiesc pe planete de tip Terra. Programele de inginerie genetica LE oferă, pe lângă cea mai ieftină modalitate de reproducere, o evoluție genetică rapidă, din treaptă în treaptă. Dintr-un nod filogenetic comun, s-au desprins ramuri întregi de ființe inteligente, născute din programe de inginerie genetică distincte. Ființele astfel obținute, numite în Biblie îngeri, reușesc să trăiască aproximativ 1000 de ani pământești.

Supercivilizațiile din Galaxie au renunțat, de asemenea, la locuirea unor planete. Întreaga lor activitate se desfășoară într-o temporalitate, pentru noi, aberantă, în stații spațiale enorme, care le oferă multiple avantaje. Scrierile de mai sus descriu două astfel de stații, realizate tehnic asemănător și discutate în cartea mea. Între avantajele oferite de „traiul galactic”, se numără posibilitatea stăpânirii factorului timp. Jocul distorsiunilor temporale face ca un program de inginerie genetică inițiat pe o planeta de tip Terra să dureze pentru ei doar câteva sute de ani, în timp ce pentru observatorul timpului linear terestru, 4000-6000 de ani.

Terra este, se pare, proprietatea unor supercivilizații ce practică cicluri economice de producție de corpuri spirituale, compatibile genetic cu ele. Actualul program, în a cărui coadă ne aflăm, este, se pare, al cincilea. Biblia prezintă magistral acest program, care se desfășoară între Potop și Apocalipsă. Alte scrieri vechi sau mituri amintesc clar cele patru programe trecute. Progresele făcute în genetică ne ajută sa înțelegem azi acțiunile trecute ale ființelor extraterestre pe Terra.

Dacă în anii '80 -'90 se estima că genomul uman conține peste 100.000 de gene, astăzi știm că acesta conține doar 23.000 de gene codificante. În fața acestei mari surprize, nu ne rămâne decât să ne întrebăm: Unde ne sunt genele? Sau, altfel spus, cine ne-a simplificat ADN-ul? Această carte tocmai asta încearcă să explice... anume faptul că deținem o formulă ADN simplificată... de către UNII CARE ȘTIU SĂ SE JOACE CU GENELE. De fapt, axul central al cărții de față îl reprezintă disecarea programului de inginerie genetică descris de Biblie. Este vorba despre un program de compatibilizare în trepte a unor populații vechi, cu marca ADN a supercivilizației lui Dumnezeu. Programul actual este bine încadrat temporal în istoria Terrei.

Aflăm din „Facerea” că Dumnezeu a creat lumea în șase zile, după care s-a odihnit o zi. De fapt, aceste „zile” – perioade echivalente cu aproximativ 650 de milioane de ani, corespund cu ceea ce ne învață știința modernă. Practic, intervenția extraterestră apare doar la sfârșitul zilei a cincea, prin plasarea omului pe Terra. Avem deja dovezi ale existenței ființei umane acum 650-700 milioane de ani...

Istoria amănunțit descrisă de Biblie începe acum circa 10.000 de ani. Ciclul de dezvoltare umană de dinaintea potopului este relativ bine descris de Biblie. Dumnezeu îl proiectează pe Adam I „după chipul și asemănarea sa”, apoi îl racordează la un corp spiritual compatibil genetic, luat din banca de corpuri spirituale denumită „pomul vieții”. Astfel, Adam devine viu. Proiectarea Evei I este mult mai ușoară. Din Adam I este prelevat ADN („coasta”), iar acesta este prelucrat genetic. Biblia afirmă că Adam I și Eva I erau doar vii, nu aveau „duh dătător de viață veșnică”. Erau proiectați diferit de genetica ființelor extraterestre ale supercivilizației Dumnezeului biblic. Rolul lor a fost inițierea unui pre-program de apropiere a caracterelor genetice ale pământenilor (ce proveneau din programul anterior) cu viitoarea marcă genetică a îngerilor.


După 1500 de ani, când populația creată ajunge la un anumit standard genetic, inginerul genetician șef – Domnul – ia decizia proiectării unui nou cuplu, de data aceasta, „cu duh dătător de viață, Adam II și Eva II. Ei au de această dată marca genetică a viitorilor îngeri ai Domnului. „Copilul” lor, Set, capul de serie al programului anterior, deține caractere genetice tip Adam II - Eva II. Biblia chiar subliniază că numai din acel moment începe neamul oamenilor.

Trebuie subliniat tot timpul faptul ca Terra este „proprietatea” unui complex de supercivilizații care practică programe de inginerie genetică simultane, în areale diferite. Toate programele au un debut și un final simultan; au probabil și cam aceeași perioada de recoltă. Zeii cooperează în momentele „apocaliptice”. Deseori apar însă și neînțelegeri între zei, concurența în programele de inginerie genetică reflectându-se mai târziu în posibilitatea de a controla demografic și tehnic un anumit teritoriu din spațiul cosmic. Să nu credeți că programele zeilor sunt perfecte. Textele vechi menționează dese erori de comandă, de îndeplinire de ordine, de programe abandonate... și toate acestea, pentru că între ei și noi există o... compatibilitate genetică.

Ne întoarcem în spațiul programului Dumnezeului biblic, unde lumea „se stricase” – seriile genetice se amestecaseră. În aceste condiții, în urma deciziei zeilor de a pune capăt programului anterior, se naște Noe, marca genetică a viitorului program de inginerie genetică. Cartea lui Enoh are meritul de a ne lămuri în privința acestui aspect. Noe era ceva cu totul nou. Nu semănă nici cu „mama”, nici cu „tatăl”, nici măcar cu îngerii din ceruri. Venit pe calea proiectării în laborator și a implantului uterin, Noe era programat să supraviețuiască potopului și să fie născător de popoare. Potopul este descris de toate mitologiile vechi. Enuma Elis, epopeea sumeriană a creației, descrie potopul ca pe o acțiune complexă a zeilor, în care s-a folosit toată gama de arme de nimicire în masă. Revărsarea apelor n-a fost decât ultimul act al acțiunii de distrugere a vechii omeniri. Zeii și-au reluat apoi programele cu capetele de serie de tip Noe, salvate chiar de ei de la pieire. Evident, alături de acești indivizi protejați au supraviețuit și destui hibrizi, care au trecut pragul între cele două programe.

Noe, veritabilă marcă genetică, va reuși să trăiască 950 de ani. Fiii săi, Sem, Ham și Iafet, proiectați genetic diferit, au servit unor scopuri diferite. Pe linia lui Sem avea să se dezvolte arborele genealogic din care se va constitui mai târziu poporul evreu. Ham și Iafet au fost proiectați pentru crearea patului genetic al evreilor. Cu trecerea timpului, caracterele genetice moștenite de la Noe aveau să se piardă în marea masă, astfel încât, descendenții au trăit din ce în ce mai puțin.

Studiile genetice pe material uman și animal supus radioactivității îndelungate, cunoscute opiniei publice sub denumirea de „mutilări de animale”, practicate de „zei” în colaborare cu serviciile marii finanțe, servesc punerii la adăpost a materialului genetic uman, necesar demarării viitorului program de inginerie genetică, la fel cum Noe și alții au fost salvați de furiile potopului, indus de „zei”. Totul este ciclic. De fapt, fenomenul OZN, în vizibilă expansiune astăzi, este urmarea unei cercetări genetice în masă, practicată de îngerii lumii intraterestre, fapt ce demonstrează că momentul apocaliptic e aproape. Cei care conduc lumea conform intereselor lumii intraterestre, cei care ne oferă istoria oficială, se află în contact permanent cu această lume ascunsă. Sistemul financiar mondial și sistemul de datorii statale asigură finanțarea programelor ce limitează atacul nuclear din spațiul cosmic. Organizațiile secrete suprastatale, marea finanță evreiască, Biserica ne ascund conștient adevărul despre noi, în scopul funcționării acestui sistem financiar. Se pare că toți zeii „beneficiari” din Galaxie sunt interesați de înlocuirea actualului ciclu de dezvoltare umană pe Terra cu un altul, deoarece populațiile Terrei sunt în mare parte hibride și mult prea dezvoltate din punct de vedere tehnic. După acest program, marca ADN a viitoarelor populații va fi schimbată cu alta, mai simplă, pentru că evoluția genetică a zeilor este spre simplitate genetică.

Această carte, alături de altele care se scriu poate chiar în momentul de față, va face posibilă cunoașterea unei bune părți a adevărului despre noi. Segmentul de istorie pe care-l parcurgem face posibilă decodarea scrierilor vechi. Din punctul LOR de vedere, acest program este încheiat, deoarece sfârșitul lui a putut fi vizualizat. Rămâne doar să parcurgem împreună istoria viitorului. Așteptăm viitorul mai mult sau mai puțin pregătiți. Avem dreptul să cunoaștem măcar o parte din adevăr? Părerile sunt împărțite chiar și între dumneavoastră, cei care citiți aceste rânduri. Dacă rândurile de mai sus vi se par o nebunie, nu citiți această carte. Luați-o ca pe o poveste fantastică, un coșmar rupt de „realitatea” în care trăim. Oricum ar fi, trebuie să știți că se va întâmpla ceea ce deja s-a întâmplat!

Mă numesc Toni Victor Moldovan. Sunt medic specializat în anestezie - terapie intensivă, pasionat, printre altele, de decodări de texte vechi. În urmă cu 12 ani, am venit pentru prima dată în contact cu textele vechi și am fost captivat de mulțimea elementelor tehnice incluse și de coerența unor detalii de știință modernă, care vin de acum mii de ani. În 1998, aveam să pun pe hârtie prima decodare tehnică a Bibliei, Coranului, Upanișadelor și a altor texte, cu ajutor geneticii în principal, concretizată în lucrarea „Programul Terra. De ce este Biblia neagră?” Anii care au urmat mi-au adus în față alte texte care, prin cursivitatea narațiunii și bogăția elementelor tehnice, nu au făcut decât să confirme logica și credibilitatea „Programului Terra”.

Extratereștrii Antici - Sezon 1, Episodul 3 - Misiunea
Ancient Aliens - Season 1, Episode 3 - The Mission (RO)Un comentariu:

  1. dezvoltarea logica a premizei e buna ,adaugati si ideea altruista a creatorilor, aceea ca vor sa devenim ca ei.Ar fi mai placutchiar si pentru dv.

    RăspundețiȘtergere

Dar mai întâi, rețineți: A comenta pe acest blog (ca și pe oricare altul) este un privilegiu, nu un drept. De aceea, vă rugăm:
- Referiți-vă, pe cât posibil, doar la subiectul postării.
- Folosiți un limbaj decent.
- Dacă intrați în polemici cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
- Pentru mesaje de interes personal adresate administratorilor blogului (schimb de link, propuneri de colaborare etc.) folosiți formularul de CONTACT, aflat în partea de sus a paginii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe nu vor putea fi publicate.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu interes opiniile și sugestiile.

Avertisment!

Frumoasa Verde” este un blog de cultură generală, care cuprinde teme din toate domeniile vieții. Articolele din domeniul sănătății sunt alcătuite sau preluate cu grijă, din surse considerate de noi respectabile, dar nu se constituie în sfaturi medicale autorizate.