marți, 5 martie 2013

Fizica și filozofia puterii gândului + VIDEO (RO)

-->

FIZICA ŞI FILOZOFIA PUTERII GÂNDULUI

Omul este produsul gândurilor sale; ce gândește, aceea devine.
Mahatma Gandhi, părintele independenței Indiei (1869-1948)


Gândul întrece lumina în viteză

În timp ce lumina călătoreşte cu cca 300.000 km/sec., gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinaţie. Gândul e mai fin decât eterul, mediul electricităţii. Prin intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cântă la Calcutta poate fi ascultat în propriul nostru apartament din Delhi. Orice mesaj poate fi recepţionat prin intermediul unor asemenea transmisii. Într-un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un sfânt care emană valuri spirituale de pace, armonie şi echilibru, trimite în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea călătoresc mai repede decât lumina în toate direcţiile, pătrunzând în minţile altor oameni şi producându-le, prin fenomenul subtil al rezonanţei, gânduri similare de armonie şi pace. În schimb, un om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui minte e plină de gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri discordante, ce pătrund în minţile a mii de oameni, creându-le stări asemănătoare, dizarmonioase. 
 

Mediul prin care călătoreşte gândul

Dacă aruncăm o piatră într-un bazin cu apă, ea va produce o succesiune de valuri concentrice având drept epicentru locul impactului. Lumina unei lumânări va da şi ea naştere unor valuri de vibraţii eterice, călătorind în toate direcţiile, pornind din centru. În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, străbate mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în manas (atmosfera mentală), care vor călători în toate direcţiile, la mare distanţă de emiţător. Care poate fi mediul prin care călătoreşte gândul de la o minte la alta? Cea mai bună explicaţie este că manas, sau substanţa minţii, umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul pentru gânduri, la fel cum prana este vehiculul pentru sentimente, lumină şi electricitate, iar aerul pentru sunet.

Eterul spaţiului înregistrează gândurile

Forţa sau puterea gândului este atât de mare, încât poţi învârti pământul prin intermediul ei. Ea poate fi transmisă de la un om la altul. De pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi de altădată, numiţi şi rishis, se păstrează încă înregistrate în akasha. Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduri-imagine. Ei le mai pot încă citi. Suntem practic înconjuraţi de un ocean de gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim anumite gânduri şi emitem altele în acest univers al gândurilor. Astfel, fiecare are propria lui lume a gândurilor, şi toate aceste lumi se dizolvă în marele ocean al Minţii Cosmice.

Gândurile sunt vii

Gândurile trăiesc. Ele sunt la fel de solide în lumea lor ca şi o piatră în lumea fizică. Corpul nostru poate înceta să mai fie, dar gândurile noastre nu pot muri niciodată. Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în materia mentală. Gândul-forţă are nevoie de o anumită materie subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona. De aceea, cu cât mai puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor apărea rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându-i-se o anumită direcţie, el va produce efecte direct proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului (adică cu forţa cu care acesta emite gândul).

Gândurile sunt forţe subtile

Gândul este o forţă pe care ne-o putem procura şi prin hrană. Dacă mâncarea este pură, gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte cu multă autoritate şi produce o impresie vie în minţile celor care îl ascultă. El poate influenţa astfel mii de persoane printr-un singur discurs. Gândul pur e mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest lucru e posibil prin cultivarea puterii gândului, care e o ştiinţă exactă.

Gândurile sunt mesaje transmise în lume

Oamenii care emană gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate sunt foarte periculoşi. Ei întreţin în lume o atmosferă de agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor negative sunt transmise în eter precum mesajele radio sau TV, şi recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu asemenea vibraţii. Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând influenţa multă lume. Astfel, cei care emit gânduri sublime îi pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere şi pe alţii, aflaţi la mare distanţă.

Gândurile au o putere enormă

Gândurile pot vindeca boli. Ele pot transforma mentalităţi. Gândurile pot face practic orice. Marile minuni au fost create practic prin puterea incredibilă a gândului. Gândul este o forţă dinamică, determinat de vibraţiile pranei psihice asupra substanţei mentale. Gândul este o forţă la fel ca şi gravitaţia, atracţia sau respingerea.

Undele-gând şi transferul gândurilor

Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură sau de lumină şi despre electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne-o spun înţelepţii yoghini, e că există şi unde-gând, care au o putere enormă. Practic, toţi experimentăm inconştient, într-o măsură mai mare sau mai mică, puterea gândului. Marii yoghini obişnuiau să trimită şi să recepteze mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, prin telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul telegraf fără fir şi primul serviciu telefonic pe care lumea le-a cunoscut vreodată. La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi crichet pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă menţineţi sănătatea mentală prin emiterea unor forme-gând corecte, consumarea de alimente sattva-ice, recreare mentală într-o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei lăuntrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii.

Minunile vibraţiilor-gând

Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va muri niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate particulele universului şi, dacă este un gând nobil şi plin de forţă, va activa în mod similar toate minţile care rezonează cu el. Acest mecanism va permite tuturor celor care vă seamănă să vă preia gândurile în mod inconştient şi să înceapă să emită gânduri asemănătoare, în funcţie de propria lor capacitate lăuntrică. Rezultatul va fi că, chiar fără să cunoaşteţi consecinţele propriilor acţiuni, veţi pune în mişcare forţe uriaşe, amplificate prin puterea rezonanţei, care vor înfrânge gândurile malefice, emanate de cei egoişti sau răi.

Diversitatea vibraţiilor-gând

Fiecare om îşi are propria lume mentală, modul său de a gândi, propriile căi de înţelegere a lucrurilor şi de acţiune. Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, la fel diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege. Aceasta este motivul pentru care apar atât de des neînțelegeri între oameni, chiar şi între cei apropiaţi sau prieteni. De regulă, nu putem înţelege corect viziunea celuilalt. De aici, fricţiuni, rupturi şi certuri ce se produc într-un minut, chiar între prieteni vechi. Aceasta explică de ce pe pământ prieteniile nu durează niciodată prea mult. Ca să ne putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai întâi să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale celuilalt, renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă. Dacă ne blocăm accesul la modul lui de gândire (la frecvenţa sa de emitere mentală), nu-l vom putea înţelege niciodată, percepându-l doar într-un mod critic, în funcţie de propriul nostru filtru mental (ce distorsionează realitatea gândirii celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o prietenie autentică. Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu, produc imagini distorsionate în minte, determinând întunecarea înţelegerii, pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi confuzia mentală.

Conservarea energiei-gând

În fizică există termenul de „putere de orientare”. Deşi masa de energie există, curentul nu va trece prin ea. Mai întâi trebuie să conectăm masa la un magnet, pentru ca apoi curentul electric să înceapă să curgă prin intermediul puterii sale de orientare. În mod similar, energia mentală care este disipată şi direcţionată greşit prin diferite gânduri lumeşti lipsite de valoare, ar trebui focalizată pentru a putea fi direcţionată corect prin canalele spirituale. De aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare. Învățați să vă decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ce aţi învățat şi nu vă mai este de niciun folos. Atunci veţi avea rezerve enorme, ce vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga astfel o nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor fi acum adunate într-un mănunchi strâns focalizat. 

Teoria celulelor şi gândurile

Celula este o masă de protoplasmă, ce conţine un nucleu şi este înzestrată cu inteligenţă. Unele celule secretă anumite produse în interior, în timp ce altele le excretă în exterior. Celulele organelor genitale secretă sămânţa; cele ale rinichilor excretă urina. Unele celule joacă rolul unor soldaţi. Ele apără organismul de intruşi şi de atacurile corpurilor străine otrăvitoare sau ale viruşilor. Ele le digeră, după care le elimină. Alte celule sunt cărăuşii substanţelor hrănitoare către ţesuturi şi organe. Celulele îşi îndeplinesc activitatea inconştient. Munca lor este controlată de sistemul nervos simpatic. Pe această cale, ele se află într-un contact direct cu mintea şi creierul. Orice impuls al minţii, orice gând este transmis celulelor. Astfel, ele sunt influenţate de diferitele condiţii sau stări ale minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză, sau conţine alte emoţii şi gânduri negative, acestea sunt transmise telegrafic, prin nervi, fiecărei celule a corpului. Celulele soldaţi intră atunci în panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, nu-şi mai pot îndeplini corect funcţiile, iar eficienţa lor scade. Unii oameni au o conştiinţă corporală foarte puternică, dar nu au nicio idee despre Sine. Ei duc o viaţă neregulată, nedisciplinată, umplându-și stomacul cu dulciuri, aluaturi ş.a.m.d. Organele lor digestive şi cele eliminatorii nu mai ştiu ce-i odihna. În consecinţă, suferă de slăbiciuni şi boli fizice. Atomii, moleculele şi celulele corpului lor produc vibraţii discordante sau dizarmonioase. Ei nu cunosc speranţa, credinţa, seninătatea şi buna dispoziție. Sunt nefericiţi. Forţa-viaţă nu mai operează corect în ei. Vitalitatea lor scade, iar mintea le este constant umplută de teamă, disperare, îngrijorare şi anxietate.

Primele gânduri şi ştiinţa modernă

Gândul este cea mai puternică forţă de pe pământ și cea mai puternică armă din arsenalul unui yoghin. Gândurile constructive transformă, înnoiesc şi modelează. Posibilităţile uriaşe ale acestei forţe au fost dezvoltate până la perfecţiune de către strămoşii noştri, care le-au găsit cele mai înalte utilizări. Căci gândul este prima forţă ce stă la originea susţinerii întregii creaţii. Geneza întregii manifestări fenomenale este explicată ca un prim gând ce a ţâşnit în Mintea Cosmică. Lumea este o Idee Primară, ce a devenit manifestă. Primul Gând a început să vibreze în Tăcerea Eternă a Esenţei Divine. Terminologia clasică se referă la acest aspect, la ichha, dorinţa lui Hiranyagarbha, Sufletul Cosmic, care s-a manifestat în spanda, sau vibraţie. Această vibraţie nu poate fi comparată cu oscilaţiile rapide ale particulelor fizice, ci este ceva infinit mai subtil, atât de subtil încât nu poate fi conceput de mintea normală. Această teorie explică faptul că toate forţele îşi au originea în starea de vibraţie pură. Recent, ştiinţa modernă a ajuns la concluzii apropiate, cercetând natura fizică externă.

Gândul are greutate, mărime, formă, culoare şi nume

Orice gând are greutate, formă, mărime, culoare, calitate şi putere, ce pot fi percepute de către clarvăzători prin ochiul interior. Gândurile sunt ca obiectele. Aşa cum îi poţi dărui unui prieten o portocală şi apoi i-o poţi lua înapoi, la fel poţi dărui şi lua înapoi un gând. De aceea, trebuie să învăţaţi tehnica corectă a manevrării şi manipulării gândului. Imaginaţi-vă că aveţi o minte perfect calmă, fără gânduri. Când primul gând va apărea, el va purta un nume şi va avea o formă. Forma este starea mai grosieră, iar numele starea mai fină a unei singure puteri de manifestare, numită gând. Dar toate trei nu formează în realitate decât una; oriunde se află una dintre ele, celelalte două vor fi şi ele acolo. Oriunde avem un nume, avem şi forma şi gândul. Un gând spiritual are culoare galbenă. Un gând de furie şi ură e colorat într-un roşu întunecat, un gând egoist are culoarea maro etc.

Puterea, acţiunea şi foloasele gândului

Prin puterea de a vă controla gândurile puteţi dobândi o putere creativă. Gândul trece de la unul la altul, influenţează mase de oameni, astfel încât cei cu gânduri mai puternice îi vor influenţa pe cei cu gânduri mai slabe. Există astăzi numeroase cărţi asupra cultivării gândului, puterii şi dinamicii lui. Studiindu-le, veţi putea dobândi o înţelegere completă a gândului, puterii sale, activităţilor şi foloaselor pe care le puteţi dobândi mânuindu-l.

Trăim într-un ocean nesfârşit de gânduri

Gândul este deopotrivă lumea întreagă, marile dureri, bătrâneţea, moartea, păcatul, pământul, apa, focul, aerul, eterul. Cel ce-şi controlează gândurile devine un adevărat Zeu pe acest pământ. Trăim într-o lume de gânduri. La început există gândul. Apoi începe exprimarea lui prin organul vorbirii. Gândirea este intim legată de vorbire. Gândurile pline de răutate, mânie sau amărăciune îi rănesc pe ceilalţi. Dacă mintea, care este cauza tuturor gândurilor - dispare, la fel vor dispărea şi obiectele lumii exterioare. Sunetul, pipăitul, forma, vederea, gustul şi mirosul, cele cinci învelişuri, trezirea, visul şi somnul adânc - toate acestea nu sunt decât produsul minţii. Pasiunea, mânia, legăturile, timpul - toate sunt produse de minte. Mintea este regele simţurilor, iar gândul este rădăcina tuturor proceselor mentale. Gândurile pe care le percepem în jurul nostru (sub forma obiectelor exterioare) nu sunt decât mintea exprimată în forme sau substanţă. Gândul creează, gândul distruge. Dulceaţa şi amăreala nu sunt proprietăţi ale obiectelor, ci ale minţii, şi ele îşi au sediul în subiect, în gândirea lui. Toate obiectele acestei lumi sunt puse în legătură şi asociate prin jocul minţii, care le dă culoare, formă şi toate celelalte calităţi cu care suntem obişnuiţi. Mintea îşi poate asuma forma oricărui obiect la care se gândeşte intens. Prietenia şi duşmănia, virtutea şi viciul există doar în minte. Fiecare minte creează o lume a binelui şi a răului, a plăcerii şi a mâniei, doar prin propria sa imaginaţie. Binele şi răul, plăcerea şi durerea nu izvorăsc din obiecte; ele aparţin doar propriei atitudini lăuntrice. Nu există nimic bun ori plăcut în această lume; ele există în mintea voastră.

Gândurile, electricitatea şi filozofia

Gândurile sunt o putere uriaşă, mult mai mare decât cea a electricităţii. Ele vă controlează viaţa, vă modelează caracterul şi vă structurează destinul. Observaţi cum un singur gând atrage numeroase altele, într-o foarte scurtă perioadă de timp. Să ne imaginăm că vă vine ideea să vă invitaţi prietenii la un ceai. Singur gândul de „ceai” atrage automat gândurile de lapte, zahăr, ceşti, mese, scaune, feţe de masă, şerveţele, linguriţe, prăjituri, biscuiţi etc. În mod similar, lumea în care trăim nu este decât o expansiune de gânduri. Dar expansiunea gândurilor către obiectele exterioare nu e decât un lanţ pentru suflet, de care ne putem elibera doar prin renunţarea la gânduri. Trebuie să fiţi extraordinar de atenţi (conştienţi) pentru a putea ucide gândurile încă în germene. Doar atunci veţi fi cu adevărat fericiţi. Mintea se joacă şi trişează. Doar înţelegându-i natura, căile şi mijloacele de acţiune, o veţi putea controla cu uşurinţă. Cea mai extraordinară carte de filozofie idealistă practică este Yoga-Vasishtha. Esenţa acestei cărţi este următoarea: Singurul care există este brahman cel non-dual, sau sufletul nemuritor. Acest univers, privit ca univers, nu există. Numai cel ce-şi cunoaşte Sinele Suprem va fi eliberat de ciclul naşterilor şi morţilor. Stingerea gândurilor înseamnă eliberarea. Expansiunea minţii este gândul, care prin puterea sa de diferenţiere, generează acest univers. Astfel, lumea nu este decât un joc al minţii. Ea nu există în cele trei perioade de timp (trecut, prezent şi viitor). Anihilaţi măruntul ego, gândurile. Meditaţi asupra Sinelui şi deveniţi un eliberat în viaţă.

Mintea - o proiecţie a gândului

Meditaţia profundă demonstrează că întregul univers nu este în realitate decât proiecţia minţii umane. Purificarea şi controlul minţii este scopul central al oricărei yoga. Mintea în sine nu este decât o înregistrare de impresii ce se exprimă fără încetare sub formă de impulsuri şi gânduri. Mintea înseamnă acţiune, mişcare. Gândul te îndeamnă să acţionezi, iar activitatea înseamnă impresii noi pentru minte. Yoga rupe acest cerc vicios, utilizând metode de inhibare efectivă a funcţiilor minţii. Yoga verifică, controlează şi opreşte funcţia-rădăcină a minţii şi anume gândirea. Gândul are puterea de a crea şi a distruge lumi cât ai clipi din ochi. Mintea creează lumea potrivit propriei ei gândiri. Ca un vis ce generează alt vis în interiorul lui, mintea - care nu are o formă vizibilă - generează lumile vizibile.

Gândurile, lumea și realitatea eternă

Mintea este cauza-rădăcină a celor trei samsaras (lumi iluzorii), cu miile lor de ramuri, frunze şi fructe. Cel ce va distruge gândul, va distruge dintr-o dată şi copacul samsaric, căci îi va tăia rădăcina. Acest lucru necesită însă o nesfârşită răbdare şi perseverenţă. Când toate gândurile vor fi eliminate, vă veţi scălda în oceanul beatitudinii. Această stare nu poate fi descrisă, ci doar experimentată. Aşa cum focul este absorbit în sursa lui atunci când combustibilul se termină, la fel şi mintea se reabsoarbe în sursa ei, Atman (Sinele Suprem) atunci când toate gândurile sunt anihilate. Cel ce realizează aceasta, atinge experienţa Realităţii Eterne, starea de libertate absolută.

Swami Sivananda, Puterea gândului, Ed. Deceneu, 2006

Joe Dispenza - Mecanica mințiiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dar mai întâi, rețineți: A comenta pe acest blog (ca și pe oricare altul) este un privilegiu, nu un drept. De aceea, vă rugăm:
- Referiți-vă, pe cât posibil, doar la subiectul postării.
- Folosiți un limbaj decent.
- Dacă intrați în polemici cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
- Pentru mesaje de interes personal adresate administratorilor blogului (schimb de link, propuneri de colaborare etc.) folosiți formularul de CONTACT, aflat în partea de sus a paginii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe nu vor putea fi publicate.
Vă mulțumim și vă așteptăm cu interes opiniile și sugestiile.

Avertisment!

Frumoasa Verde” este un blog de cultură generală, care cuprinde teme din toate domeniile vieții. Articolele din domeniul sănătății sunt alcătuite sau preluate cu grijă, din surse considerate de noi respectabile, dar nu se constituie în sfaturi medicale autorizate.